Hun la vekk frisørsaksen og ble byplanlegger

Vivian Mortveit er en av dem som har jobbet intensivt for å få Aksdal-planen klar.