– Mener vi har oversikt over hendelsesforløpet

Politiet har sikret forklaringer fra de fornærmede og fra flere vitner som var tilstede under voldsepisodene på privatfesten på Høie i Tysvær.