Ulovlig overvåket i 15 år

OVERVÅKET: Kjell Gunnar Larsen kommer til å søke om erstatning for den overvåkingen han er blitt utsatt for i løpet av 15 år.

OVERVÅKET: Kjell Gunnar Larsen kommer til å søke om erstatning for den overvåkingen han er blitt utsatt for i løpet av 15 år.

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

Politiet i Haugesund og overvåkingspolitiet (POT) drev i 15 år ulovlig, politisk overvåking av kommunisten Kjell Gunnar Larsen (46).

DEL

Larsen har fått innsyn i mappa si hos overvåkingspolitiet. Den gir et grelt inntrykk av POTs ulovlige heksejakt på venstresiden i norsk politikk. Anført av kommunistjeger, politimester i Bergen og senere overvåkingssjef Asbjørn Bryhn, var ansatte ved Haugesund politikammer ivrig opptatt med å registrere hva AKP'eren Kjell Gunnar Larsen foretok seg.

I dag er Larsen uføretrygdet på grunn av ryggen. Han står ikke lenger utenfor Totalen og selger Klassekampen. Han er heller ikke medlem av AKP (m-l), men så er heller ikke AKP (m-l) lenger et marxist-leninistisk parti, sier han.

Larsen betegner seg selv som marxist-leninist. Fritida si bruker han til frivillig arbeid for SOS Rasisme. Larsen har alltid vært et samfunnsengasjert menneske. Det var derfor han havnet i politiets søkelys.

70 A4-sider

Overvåkingen startet allerede mens han var elev ved Bø ungdomsskole på Karmøy. Den samfunnsengasjerte ungdommen var opptatt av amerikanernes groteske krigføring i Vietnam. I Norge har det aldri vært sett på som god takt og tone å stille seg kritisk hva amerikanerne foretar seg internasjonalt.

POT registrerte at en 16 år gammel herremann ved navn Kjell Larsen deltok på landsmøtet til Solidaritetskomiteen for Vietnam i Oslo sommeren 1972. Derfra, og fram til 1987, har Larsen pådratt seg 70 A4 sider hos Politiets overvåkingstjeneste.

Hydro Aluminium

Larsen var leder for Alnor Kjemiske Fagforening (AKF) på Hydro Aluminium fra 1990 til 1996. I 1985 til 1986 var han sekretær i fagforeningen. Tillitsvalgt i sin avdeling på Hydro var han allerede fra 1982.

Merkelig nok finnes det ikke et eneste spor av disse periodene i den 70 sider tykke mappa til marxist-leninisten Kjell Gunnar Larsen.

- Det er merkelig at det ikke finnes dokumenter fra denne perioden. Vi vet jo at tidligere personalsjef Magnus Hole Jacobsen i Norsk Hydro har gått ut og fortalt hvor infiltrert ledelsen i Hydro var med sikkerhetspolitiet på 1970- og -80-tallet. Ut fra dette er det merkelig at det ikke finnes dokumenter fra mitt fagforeningsarbeid. Vi vet jo også at noen arbeiderpartimedlemmer i fagbevegelsen drev med systematisk rapportering til sikkerhetspolitiet, sier Kjell Gunnar Larsen.

Vil se mer

Han er overbevist om at sikkerhetspolitiet sitter på flere dokumenter enn de han har fått utlevert. Larsen har derfor klaget på Innsynsutvalgets avgjørelse og bedt om å få de dokumentene han ikke har fått innsyn i.

Han mener det finnes rapporter både fra Norsk Hydro og fra noen i norsk fagbevegelse.
- Det må finnes en del notater og dokumenter som ligger til grunn for en del av det materialet jeg har fått tilsendt fra Innsynsutvalget. Det er åpenbart at opplysninger er hentet fra mer enn åpne kilder. Her har det enten vært gjennomført telefon- eller romavlytting. Postverket må også ha hatt folk som har sett det som sin oppgave å rapportere hvem som abonnerte på Klassekampen, sier Larsen.

Soldat

Politiet sørget for at militærtjenesten til Larsen ble tolv måneder med lasting og lossing av fly på Bardufoss flystasjon.
Den 22. januar 1976 advarer politimesteren i Haugesund, i et brev til overvåkingssjef Gunnar Haarstad og politimester Asbjørn Bryhn, at Larsen får adgang til graderte opplysninger og materiell under førstegangstjenesten. Men det forhindret ikke Kjell Gunnar Larsen fra å bli tillitsvalgt for soldatene i Bardufoss.
- Jeg var med og sloss for de demokratiske rettighetene til soldatene, smiler Larsen.

Unge Høyre

I brevet til Haarstad og Bryhn har de lokale overvåkerne også vurdert kvaliteten på Larsens avisinnlegg:
«Som det vil framgå av årsrapporten fra 1975, hadde han da en del avisinnlegg, hvor han på vegne av Rød Ungdom kom med en del usaklige angrep på Unge Høyre i Haugesund».

- Det er både pinlig og morsomt. Det viser hvilket politisk ståsted politiet hadde, og at det var snakk om ren, politisk overvåking. Det var altså ikke tillatt å komme med angrep på Unge Høyre. All virksomhet utenom Unge Høyre ble oppfattet som en trussel, sier Larsen.

I 1977 ble det innført ny overvåkingsinstruks som i klartekst sa at det ikke kunne innhentes eller registreres opplysninger alene på grunnlag av medlemskap i politisk organisasjon eller virksomhet.

Politiet fortsatte

Mappa til Kjell Gunnar Larsen viser at denne instruksen har politiet ikke brydd seg om. Overvåkerne fortsatte som før.

- Politiet har opptrådt som en stat i staten, og har ikke på noen måte vært underlagt demokratisk kontroll. Det de drev på med før 1977 var også ulovlig. Politiet har aldri hatt hjemmel for å drive politisk overvåking i Norge. Dette viser at politiet hadde sin egen politiske agenda, sier Larsen.

- Når fikk du første gang mistanke om at du var overvåket?
- Jeg visste allerede i 1972, da medlemslistene til FNL-gruppa ble stjålet etter et hybelinnbrudd, at disse ble overlevert til politiet.

Dessuten så vi at det var POT-folk til stede da vi hadde arrangement. I tillegg har det vært klikkelyder i telefonen og plutselig viderekobling til de underligste steder, forteller Larsen.

Symbolsk erstatning

- Hvorfor søkte du om innsyn?
- Fordi jeg hadde mistanke om at det fantes dokumenter om meg. Det tok jeg en sjanse på. Og jeg var interessert i å se hva jeg ikke fikk se. Det har vist seg at der ligger det maksimal beskyttelse av folk som har begått kriminelle handlinger. Dette viser hvor kort oppgjøret med denne overvåkingen går.
- Hva tenker du på?
- Det er altså politifolk som har gjort ting de ikke hadde lov til, både før og etter 1977, men det er ingen som skal holdes ansvarlig for lovbruddene. Noen av oss som er utsatt for overvåking vil få, eller har fått, en symbolsk erstatning. Mens de som har gjort ulovlighetene skal ikke straffes. En burde kunne forvente at politimestre og sikkerhetspolitiet holdt seg på innsiden av loven, sier Larsen.

Sjokkert

- Hva var din umiddelbare reaksjon da du fikk dokumenthaugen i posten og så volumet?
- Jeg må innrømme at jeg ble noe sjokkert, selv om jeg hadde forberedt meg på det. Jeg må bare innrømme at den relativt massive overvåkingen som har funnet sted, ved bruk av de fleste metoder, nok var et sjokk. Det å se sine verste antakelser svart på hvitt er ikke nødvendigvis så morsomt.
- Tror du du er overvåket i dag?
- Ut fra den manglende viljen til å ta et endelig oppgjør med dette, har jeg ingen tro på at overvåkingen er slutt. Jeg tror den foregår fremdeles, men kanskje på en litt annen måte. Det vi ser nå, er et kosmetisk oppgjør med fortiden, sier Larsen.

- Hvordan reagerer du når du i ettertid ser at motstand mot krigføringen i Vietnam og apartheidregimet i Sør-Afrika ble overvåket av POT?
- Det er et eksempel på borgerlig diktatur, svarer Larsen.
terje.storksen@haugesunds-avis.no

Artikkeltags