VINDAFJORD: Formålet er å informere befolkningen, som bor og oppholder seg i nærheten, om sikkrehtsforhold og beredskapstiltak knyttet til virksomheten.

LES OGSÅ: Brannalarmer går i Hattelands fyrverkeri-produksjon: – Det er snakk om store mengder med sprengstoff

De pyrotekniske effektene som lagres på Raunes kommer inn under storulykkeforskriften.

I skrivet informeres det om at en storulykkehendelse ved lageret vil framstå som en kraftig brann.

I tillegg til tykk røyk vil det være støy i form av fyrverkeriartikler som går av. Denne støyen vil fremstå som en serie med smell, tilsvarende en fyrverkeriforestilling, bare mer intenst, heter det i informasjonsskrivet.

Fyrverkeriet oppbevares i en fjellhall som er videoovervåket av døgnbemannet vaktsentral.

 

Ved en hendelse er det fare for at effekter blir kastet ut av fjellhallen. Da slike hendelsen kan føre til sekundære detonasjoner på området utenfor er det viktig å respektere sikringssonene.

Av sikkerhetshensyn til beredskapspersonell vil det ikke bli foretatt slukking av lageret, en hendelse vil dermed pågå frem til den slukker av seg selv.

LES MER: Info til befolkningen