BERGEN [BA.NO]: Helse Bergen har sendt ut en pressemelding om øyeskader etter fyrverkeribruk på landsbasis.

For andre år på rad er det en nedgang i tallet på øyeskader.

– Tre av de ni er alvorlig skadde. De seks andre har øyenskader som er moderat alvorlige. Ingen av dem som er skadd rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, sier overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland sykehus.

Det var kun menn og gutter som fikk skader.

– Alle de tre alvorlige øyeskadene skjedde ved bruk av effektbatteri. En person måtte fjerne øyet, sier Bull.

Det er også rapportert skader etter bruk av stjerneskudd og grisehyl. To av de alvorlige skadene skal ha skjedd da effektbatteri eksploderte i samme øyeblikk som lunten ble tent.

– Selv om vi ser en nedgang i tallet på skader, er konsekvensene fortsatt store for dem som blir alvorlig skadd.

Nils Bull ønsker forbud mot privat fyrverkeri.

 

Øyeskader etter nyttårsaften i Norge

2017/18: 9 skader- 3 alvorlige og 6 moderat alvorlige

2016/17: 12 skader- 4 alvorlige og 8 moderat alvorlige

2015/16: 18 skader –6 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2014/15: 16 skader – 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2013/14: 15 skader - 7 alvorlige og 8 moderat alvorlige
2012/13: 17 skader - 5 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2011/12: 16 skader - 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2010/11: 17 skader - 6 alvorlige og 11 moderat alvorlige

2009/10: 10 skader - 3 alvorlige og 7 moderat alvorlige

2008/09: 10 skader - 5 alvorlige og 5 moderat alvorlige

2007/08: 21 skader - 6 alvolige og 15 moderat alvorlige

2006/07: 20 skader - 3 alvorlige og 17 moderat alvorlige

2005/06: 28 skader – 6 alvorlige og 22 moderat alvorlige