HAUGESUND: – Med utgangspunkt i populasjonsbaserte databaser har vi studert ulike problemstillinger knyttet til røyking blant gravide, skriver Liv Grimstvedt Kvalvik i en pressemelding.

Kvalvik er oppvokst i Haugesund og var utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2009.

Hun startet forskerutdanningen parallelt med medisinsk grunnutdanning som forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, og avhandlingen hennes utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Andelen minker

På universitet sine nettsider står det at studiet viste at andelen kvinner som røyker i svangerskapet, stadig minker. Likevel utgjør røyking fortsatt en viktig risikofaktor i mange svangerskap. Det er særlig kvinner med lav utdanning som røyker mens de er gravide.

– Lav fødselsvekt har vært forbundet med sykdom i voksen alder. Vi fant ut at det å være født med lav vekt, var assosiert med å være røyker i voksen alder. Dette tyder på at tobakksrøyking er en vane som går igjen i generasjoner, sier Kvalvik.

Undersøkte to påfølgende svangerskap

I studiet ble det også undersøkt hvordan mors røykevaner i to påfølgende svangerskap påvirker fødselsvekten til barnet i det andre svangerskapet.

– Kvinner som røykte gjennom to svangerskap hadde tre ganger så høy risiko for å få et barn med lav fødselsvekt i sitt andre svangerskap sammenlignet med ikke-røykere. Å slutte å røyke fra et svangerskap til det neste eller i løpet av andre svangerskap, reduserte denne risikoen. Noen kvinner har røykt i første svangerskap, uten at barnet har fått redusert fødselsvekt. Vår undersøkelse viste at disse likevel ikke var beskyttet mot å få et lite barn i sitt andre svangerskap, dersom de fortsatte å røyke, står det i pressemeldingen.