[BROOM]: Det blir anslått at det hver eneste dag er mellom 130.000 og 140.000 kjøreturer i Norge med ruspåvirket sjåfør. Enten på grunn av alkohol,narkotiske stoffer – eller begge deler.

Å få luket ut disse sjåførene er et viktig satsingsområde for Utrykningspolitiet (UP). Nå varsler de om økt aktivitet denne uken, på sine Facebook-sider. Dette skriver UP:

Utrykningspolitiet og politidistriktene vil i uke 23 ha en spesiell kontrollinnsats for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring. Formålet er å forebygge at nye dødsulykker skjer i trafikken.

Alle må blåse

– Hvis du er i tvil om du skal kjøre etter å ha drukket dagen før, må du la bilen stå inntil du er 100 % sikker på at du kan kjøre, sier UP-sjef Runar Karlsen.

UP har en tid gjennomført obligatorisk alkotest på alle som blir stoppet.

– Blir du stoppet av UP, må du blåse. Uansett om det er mistanke om ruset kjøring eller ikke. Selv for en politimann kan det være vanskelig å avsløre om en bilfører har promille eller ikke. Blåseprøven for alkohol skjer automatisk. I tillegg gjøres det en vurdering på stedet om hvorvidt vi også skal ta Drugtest 5000 for å påvise narkotika. Utrykningspoilitiet har den samme fullmakten for dette som for blåseprøve, har UP-sjef Runar Karlsen tidligere uttalt til Broom.

Morgen-promille

Det er ikke så rent få som har gjort den feilen å kjøre bil for tidlig dagen derpå. Morgen-promille etter en spesielt fuktig kveld kan være mer enn høy nok til at førerkortet blir borte for en god stund. I tillegg blir det - i beste fall - også et kraftig innhugg i familiebudsjettet.

Promillegrensen for motorvogner (for eksempel bil, moped eller motorsykkel) er på 0,2 prosent. Det er ikke bare ulovlig å kjøre med promille. Det er også ulovlig å forsøke å kjøre i promille. Her kan det være nok at du starter opp bilen.

Denne saken er hentet fra Broom.no.