Varsler storkontroller i sommer

Råkjørerne lever farlig når sommerferien starter. Utrykningspolitiet retter øynene mot hovedveiene og varsler storkontroller i de travleste ukene.