Det nye utviklingsselskapet skal arbeide for utvikling av Haugesund Lufthavn Karmøy, inkludert forlengelse av rullebanen.
– Vi har nå satt ned flere arbeidsgrupper som skal utrede alle sider, både teknisk og økonomisk. Målet er å ha mesteparten av dette arbeidet gjort innen årsskiftet, sier karmøyordfører Kjell Arvid Svendsen.

Styret

På stiftelsesmøtet ble han valgt til leder i styret for det nye selskapet, mens administrerende direktør Geir Kjetland i Haugaland Billag AS ble valgt til nestleder. Øvrige styremedlemmer ble administrerende direktør i Haugaland Kraft AS, Bjørn Apeland, administrerende direktør i Ølen Betong AS, Atle Berge, ordfører i Haugesund, Petter Steen og ordfører i Tysvær, Reidar Pedersen.
I tillegg til de tre største kommunene på Haugalandet, har Haugaland Kraft AS, Haugaland Billag AS, Haugaland Industri- og Næringsforening, Isdahl & Skogland Hus AS og ABB Offshore Services gått inn som aksjonærer i Flyplassutvikling Vest-Norge AS.

Lettere samarbeid

Når styret i det nye selskapet gir seg selv og arbeidsgruppene sine en frist fram til utgangen av året med å få en rekke utredninger på plass, er ikke tidspunktet tilfeldig valgt. Fra årsskiftet blir nemlig eieren av Haugesund lufthavn Karmøy, Luftfartsverket, omgjort til aksjeselskap. Fra det tidspunktet blir det lettere for private og lokale aktører å inngå samarbeid om utbyggingen, understreker Svendsen overfor Haugesunds Avis.
En del av det videre arbeidet med å utvikle flyplassen, blir også å holde kontakt med Ryanair og eventuelle andre billigselskaper, bekrefter Svendsen.
Etter at en delegasjon fra Haugalandet møtte ledelsen i det irske lavprisselskapet Ryanair i Dublin før sommerferien, har det ligget i kortene at en høytstående representant for selskapet skal komme og ta både flyplassen på Helganes og Haugalandet for øvrig i nærmere øyesyn. Det er ennå ikke avtalt noen konkret dato for et slikt besøk, sier den nyvalgte styrelederen.
[email protected]
NYVALGT: Ordfører Kjell Arvid Svendsen i Karmøy ble i går valgt til styreleder i det nyetablerte selskapet Flyplassutvikling Vest-Norge AS.