Følte seg diskriminert og overvåket da hun skulle stemme

Da Monica Salvanes (46) skulle avgi sin stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, krevde en valgfunksjonær å være med i avlukket. Salvanes mener hun ble utsatt for diskriminering og overvåking da hun ikke kunne stemme alene med sin assistent.