Sigrid B. Fatnes blir varaordfører etter regionens minst spennende forhandlinger

Ingen overraskelser fra Sauda. Senterpartiet får ordføreren, mens Sp får varaordførerplassen.