Disse 45 skal styre Karmøy

Se oversikten etter at personstemmene er talt opp.