Utmarkskommunenes forening applauderer, mens mange kystkommuner er kritiske til de nye reglene som regjeringen vil innføre for vannscootere.

– Opphevelse av vannscooterforskriften er styrking av lokaldemokratiet, mener leder Knut Herland i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). Organisasjonen har 84 medlemskommuner i 16 fylker – hovedsakelig innlandskommuner.

Konklusjonen sier noe annet om kommunenes holdning enn resultatet i en meningsmåling som er utført av Norsk Friluftsliv tilsier. Der oppgir 74 prosent av de 123 kommunene som har svart på undersøkelsen, at de ikke ønsker at vannscooter skal likestilles med båt.

– Ikke frislipp

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sendte før jul på høring et forslag som tar til orde for å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.

Konkret foreslås det å oppheve vannscooterforskriften og i stedet gi kommunene ansvaret for å regulere bruken. Høringsfristen i saken utløp torsdag, og en rekke uttalelser er kommet inn.

Blant motargumentene er at det nye regelverket vil gi et frislipp av vannscootere. Dette avviser Utmarkskommunenes Sammenslutning, som i stedet framholder at forslaget legger til rette for lokale tilpasninger.

I undersøkelsen som er utført av Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 foreninger med til sammen over 900.000 medlemmer, framgår det at nærmere 80 prosent av kystkommunene som har tatt stilling til saken, ikke ønsker likestilling mellom vannscootere og båter.

– Regjeringens forslag vil føre til mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Dersom vannscooterne skal følge samme regler som båter, blir det i praksis fritt fram til å kjøre overalt, sa styreleder Erling Lae til NTB før jul.

NHO Reiseliv går også imot regjeringens forslag.

– Vi mener det vil øke vannscootertrafikken og innebære en opptrapping av konfliktnivået i skjærgården, skriver administrerende direktør Kristin Krohn Devold i organisasjonens høringsuttalelse.

– Avsporing

Norges vannscooterforbund, som ikke overraskende støtter regjeringens forslag, mener debatten om støy, miljø og sikkerhetsrisiko er en avsporing.

Forbundet avviser også kritikken fra dem som mener vannscootere er til fare og sjenanse for badende fordi de kan kjøre på grunt vann.

– Dette er en direkte feilkilde. Vannscootere har et innsug under som bør ha en minimumsdybde på 1 meter. Dette tilsvarer en relativt stor fritidsbåt på 30–40 fot.

– NVF ønsker ikke at det skal kjøres vannscooter slik at det kommer til konflikt med badende, kajakkpadlende, roere eller ved at det belaster områder for rekreasjon og ro, anfører forbundet i sin høringsuttalelse. (ANB-NTB)