BÅTLIV: Forskriften som regulerer bruk av vannscootere ble fjernet i mai i fjor, og førte til at vannscootere blir ansett på lik linje med småbåter. Ifølge en undersøkelse gjort av Norsk Friluftsliv i fjor, ønsket tre av fire kommuner å beholde forskriften.

Regjeringen lot det imidlertid være opptil hver enkelt kommune å legge inn eventuelle forbud mot bruk av vannscootere, med begrunnelse at ulempene ved bruk av vannscootere varierer fra sted til sted i de ulike landsdelene.

– Bruk av vannscootere skaper få konflikter i noen områder, mens det i andre områder kan være klare konflikter mellom bruk av vannscootere og andre interesser. Disse ulikhetene mener departementet taler for at kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt, het det i regjeringens høringsbrev for oppheving av vannscooterforskriften.

Beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen i Redningsselskapet mener de kommunale forskjellene i regelverket byr på utfordringer.

– Det er krevende at hver enkelt kommune har sine egne fartsbegrensninger. Det er krevende for publikum å forholde seg til og det er veldig mye uvitenhet blant folk rundt ulike kommunale fartsbegrensninger knyttet til fritidsbåtbruk, sier han til NTB.

Etterlyser høyhastighetssertifikat

Jåsund-Pedersen sier at Redningsselskapet er opptatt av at holdning og kunnskap er på plass hos dem som skal ferdes på sjøen og mener det bør innføres et høyhastighetssertifikat.

– Det har vi tatt til ordet for tidligere, og det bør innføres. Mange fartøy på sjøen går veldig fort og det stiller jo krav til nødvendig kunnskap, sier beredskapssjefen.

Danmark innførte førerkort for vannscootere i fjor sommer, etter en dødsulykke hvor to personer mistet livet. Skipper og koordinator Knut Johansen i Redningsselskapet mener det også bør innføres i Norge.

– Det er fornuftig med eget førerkort når du skal kjøre vannscooter med høy fart, sier Johansen til Stavanger Aftenblad, og understreker samtidig at han ikke uttaler seg offisielt på vegne av Redningsselskapet.

Økning i oppdrag

Ifølge Jåsund-Pedersen har den ekstra varme og lange sommeren ført til økte oppdragsmengder på sjøen for redningsskøytene. I mai og juni opplevde Redningsselskapet oppdragsrekord i Sør-Norge, og hjalp 1.500 fritidsbåter sammenlignet med 1.000 i samme periode i fjor.

– Det varme sommerværet har gitt tydelig utslag i bruk av sjøen og ved sjøen. Våre redningsskøyter har hatt veldig mye å gjøre, spesielt på Sørlandet, Oslofjorden og i deler av Vestlandet, sier han.

Beredskapssjefen sier at mange av de mer alvorlige ulykkene på sjøen oftere involverer alkoholbruk og høye hastigheter.

– Vi ser nok en trend i at høy fart kombinert med alkoholbruk og kjøring i mørket med nedsatt sikt, ofte er en medvirkende årsak til mange av ulykkene, sier Jåsund-Pedersen.