– Det er helt fullt her

Ferjesambandet på Boknafjorden er innstilt. Rolf Vestvik får en over tre timers omvei hjem.