HAUGESUND: Det er meldt om mye regn, sterk vind og flomfare i Rogaland.

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll, mener det er mest fare for materielle skader.

– Det er stort sett hus og andre bygninger som står i faresonen, i tillegg til biler og båter, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Slår uværet til har han følgende råd :

Før regnet setter inn

• Rengjør sluk, takrenner og sørg for skikkelig drenering på plasser der vann kan samle seg.

• Sjekk at dører og vinduer er godt lukket i bygninger og biler

• Pass særlig på kjellervinduer

• Flytt gjenstander en er redd for vekk fra kjellergulvet og opp i høyden. (eks. gamle fotoalbum)

• Rens lensehullene i båten, de kan bli tettet av løv og annet

• Pass på hvor du parkerer! Er det fare for flom, flytt bil og campingvogner vekk fra fareområder.

Under regnet

• Sjekk kjeller og loft for vanninntrenging. Prøv å tette midlertidig hvis du ser at vann trenger inn

• Steng strømmen i kjelleren hvis det kommer inn vann (ta sikringen)

• NB! Bilen er ikke utstyrt med svømmeføtter. Kjør forsiktig – mye regn gir dårlig sikt og øker muligheten for vannplaning + motorskader

Etter regnet

• Sjekk om vann har trengt inn i boligen

• Om du finner lekkasjer, prøv å fjerne vann og tette midlertidig

• Sjekk båten, kanskje må den lenses eller fortøyninger og kalesjer må justeres

• Meld fra til forsikringsselskapet om skader. Vær forberedt på unormal ventetid. Det kan være mange som skal melde fra.