Derfor slukkes kvitteringslysene i bomstasjonene

Over hele landet slukkes lyssignalene i bomstasjonene 6. april.