190 boligeiendommer kan bli berørt i ny plan for veien

190 boligeiendommer kan bli berørt i ny reguleringsplan for omkjøringsvegen, opplyste Statens vegvesen da de besøkte Karmøy Næringsråds årsmøte.