Nå er arbeidet med ulykkesundergangen i gang

Foto: Stine Helgesen-Eide

Foto: Stine Helgesen-Eide

Artikkelen er over 2 år gammel

Kryssutbedringen under Karmsundgata ved Lillesund skole er i gang. Nå må gående og syklende i området være obs på at sykkel- og gangstien er delvis stengt.

DEL

HAUGESUND: Krysset ved på østsiden av undergangen i Bjørgvingata er fra flere hold beskrevet som farlig.

I dag møtes syklende og gående i et uoversiktlig firearmet kryss. De tre armene ned mot undergangen er relativt bratte. 

Nå skal det snart bli en slutt på det. Dagens bratte armer fra nord og sør skal stenges. Et nytt fortau skal legges parallelt med Karmsundgata, slik at de som ikke skal ned i undergangen sykler eller går rett fram.

De som skal til undergangen, sykler rundt og ned bakken. I tillegg skal det bygges en trapp for gående.

For dem som er kjent i område, ligner dette på løsningen som er på vestsiden av undergangen. Den er nemlig brukt som modell.

Målet til vegvesenet er å være ferdig før skolestart i august.

Artikkeltags