SVEIO: Ordføreren i Sveio kommune legger ikke skjul på at hun finner det mer naturlig at Sveio kommune skal tilhøre Rogaland fylke enn Hordaland.

– Personlig er jeg en rogalands-jente, sier Eriksen.

Hun ønsker seg store kommuner ved en eventuell sammenslåing.

– Jeg ser for meg store kommuner, ikke sammenslåing av to og to. En må ha et visst antall innbyggere for at det skal ha noen virkning, forteller hun.

LES OGSÅ:

Eriksen ser ikke for seg en eventuell sammenslåing med sunnhordlandskommuner.

– Sveio, Haugesund, Tysvær og gjerne Karmøy, ønsker ordføreren seg.

Vil bli forandring

Arne Bergsvåg var invitert til gårsdagens visjonskonferanse for kommunestyret i Sveio kommune for å snakke om erfaringer knyttet til at Ølen byttet fylke i 2002 og kommunesammenslåing med Vindafjord i 2006.

– Det er spennende å høre om hvilket arbeid som ligger bak flytting av grenser eller sammenslåing, sier Eriksen.

Sveio-ordføreren tror et eventuelt fylkesbytte eller kommunesammenslåing ligger langt fram i tid.

– Jo mer vi snakker om det på forhånd og diskuterer, jo bedre kan selve prosessen gå når det blir aktuelt, mener Eriksen.

I forbindelse med visjonskonferansen var politikerne i kommunestyret utfordret til å tenke hvor Sveio er i 2020.

– Vi må være forberedt på hva som kommer til å skje, sier Eriksen. Hun tror det vil bli forandringer i kommune- eller fylkesstrukturen en gang i framtiden uavhengig av hvem som sitter i regjering.

– Samtidig tror jeg det sitter lenger inne å forandre på fylkesgrensene enn kommunesammenslåing, forteller Eriksen.

Enklere for skoleelever

– Vår utfordring er alle som ikke ser på seg selv som hordalendinger, men rogalendinger, sier Eriksen.

Hun mener et fylkesbytte vil gjøre ting lettere for ungdom som skal ta videregående utdanning.

– I det daglige vil et fylkesbytte bety mest for skoleelever som skal ta videregående utdanning, forteller Eriksen.

Ifølge henne søker rundt 90 prosent av ungdommene seg til videregående skoler i Rogaland.

– Ikke kimse av følelser

Som tidligere ordfører i Ølen kommune og «nye» Vindafjord kommune var Bergsvåg med på prosessen både ved fylkesbyttet og kommunesammenslåingen.

– Når det begynner å bli alvor, kommer følelsene fram. Det er ikke noe å kimse av, formaner Bergsvåg.

Han mener forarbeid er viktig dersom Sveio ønsker å undersøke mulighetene for fylkesbytte.

– Du kan aldri gå fortere enn demokratiet eller folk er klare for. Derfor er det viktig å få mange ulike problemstillinger på bordet og ha gode svar på dem, sier Bergsvåg.

Han trekker også fram at det for Sveio ikke er et nytt tema.

– Du hadde EØS-kommunene. Der også Sveio og Etne diskuterte fylkesbytte samtidig som Ølen for en 15–20 år siden, forteller Bergsvåg.

Han mener innbyggerne kan få fordeler dersom kommunen tilhører samme forvaltningsorgan som samarbeidspartnerne.

– Jeg mener at dersom en får både Sveio og Etne med i Rogaland vil det styrke dynamikken og gagne hele Haugalandet, sier Bergsvåg.

– Midt i leio

Jorunn Skåden mener politikerne må huske på hvor Sveio er plassert i framtidsdiskusjonen.

– Ingen kan ta fra oss at vi har en halvøy som ligger i Sunnhordlands-bassenget. Vi må heller ikke glemme at vi ligger midt i forbindelsen mellom Hordaland og Rogaland, formaner Skåden som ikke la skjul på at hun ønsker at Sveio fortsatt skal tilhøre Hordaland.