Etter fleire års dragkamp om gangveg: Klart for 20 nye leiligheiter i Isvik

Etter at Statens vegvesen har tatt på seg jobben med å laga gang- og sykkelveg frå bedehuset og nedover Vikevegen i Isvik, er det opna for at Magnar Frøyland kan gjennomføra sine planar om 20 nye leilegheiter i lia rett over Kiwi-butikken i Skjold.