Planlegg 116 hyttetomter med kaianlegg og naust

1. januar 2022 overtar Nagelstiftelsen i Skjold råderetten frå kommunen over tolv omsorgshusvære på Vikaneset i Skjold, pluss at dei vil byggja ytterlegare fem omsorgsleilegheiter.