Risikerar å bli sett under administrasjon

Av

Dersom ikkje det nye kommunestyret tar smertefulle kutt, vil dei disponible fonda kommunen no tærer på, vera oppbrukt i løpet av fire til fem år.