Mogeleg storetablering på industriområde: Hemmeleg firma ber kommunen om avtale

Av