Fengselsbetjent sparket etter medisintyverier

Må vitne: Fengselsleder Jan Helge Aske ved Sandeid fengsel må forklare seg i Haugaland tingrett i neste uke.

Må vitne: Fengselsleder Jan Helge Aske ved Sandeid fengsel må forklare seg i Haugaland tingrett i neste uke. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

En fengselsbetjent i Sandeid fikk sparken da det ble avslørt at han ved flere anledninger hadde forsynt seg av innsattes medisiner. Mandag møter han Staten i retten.

DEL

VINDAFJORD: Fengselsbetjenten har saksøkt Staten ved Justisdepartementet med krav om at avskjedigelsen kjennes ugyldig.

Han krever også å få stillingen tilbake, eller å få en annen stilling i Kriminalomsorgen hvor medikamentbehandling ikke inngår blant arbeidsoppgavene.

Forsynte seg med tabletter

Mannens prosessfullmektig, advokat Trond W. Andersen i Skien, vil ikke kommentere søksmålet før partene møtes i Haugaland tingrett mandag og tirsdag.

I et prosesskriv han har sendt retten, hevdes det at vedtaket om avskjedigelse i fjor sommer ikke oppfyller kravet om grov uforstand i tjenesten, og at vurderingen heller ikke er gjort på et korrekt faktisk grunnlag.

Regjeringsadvokaten viser i sin saksforberedelse til at fengselsbetjenten har erkjent at han ved flere anledninger til eget bruk har forsynt seg med 10–12 tabletter Paralgin forte og Ibux fra dosetter med medisiner som var foreskrevet innsatte i fengselet.

Det hevdes at han dermed har utvist grov uforstand i tjenesten og grovt krenket sine tjenesteplikter.

Unnlot å fortelle

Advokat Kari Sigurdsen, som skal føre saken for Regjeringsadvokaten, mener også at fengselsbetjenten har vist seg uverdig til stillingen og brutt den tilliten som er nødvendig ved at han på direkte spørsmål fra fengselsledelsen også unnlot å fortelle hva han hadde gjort.

På den måten ble også øvrige ansatte i Sandeid fengsel mistenkeliggjort. Det har rammet hans kolleger på en slik måte at det får uheldige følger for arbeidsmiljøet, framgår det av hennes prosesskriv.

Staten mener det må legges til grunn at betjenten forsto at han ved sine handlinger grovt krenket sine tjenesteplikter, og at det må ha vært klart for ham at tilegnelsen av tabletter som var foreskrevet innsatte, var i strid med ansettelsesavtalen.

– Urimelig og vilkårlig

Fengselsbetjentens prosessfullmektig Trond W. Andersen, hevder derimot at det hefter alvorlige mangler ved saksbehandlingen forut for avskjedigelsen, at det er tatt utenforliggende og usaklige hensyn og begått usaklig forskjellsbehandling, alt med det resultat at avskjedigelsen er urimelig og vilkårlig.

Saksøkeren vil føre tre fengselsbetjenter som vitner i retten, mens Staten har innkalt både leder Jan Helge Aske og hans assisterende i Sandeid fengsel, Johnny Seldal, som sine vitner.

Artikkeltags