Bekymra over at folk flytter fra bygda

Av

Kommunen har overskot på arbeidsplassar, distriktets mest potente, lokalt eigde næringsliv. Men likevel minkar folketalet. Kva er det som skjer?