Kugjødsel og slakteriavfall kan bli til biogass

Av

Dersom alt går vegen med planar og investeringar, kan det bli reist eit biogassanlegg til over 100 millionar kroner. Det vil kunne ta imot gjødsel og slakterestar for å få eit meir klimasmart landbruk.