Kommunens økonomi frå vondt til verre: Sjukeheim i Ølen kan bli lagt ned

Kommuneøkonomien i Vindafjord er i krise.