Tomtesal i Ølen utsett på ubestemt tid

Med 20 mot fem røyster vedtok Vindafjord kommunestyre å avlysa konkurransen om å få kjøpa Revehalltomta i sentrum av Ølen.