900 meters tunnel mellom Sandeid og Vikedal: Her kjem tunnelen

Om fire-fem år kan ein heilt ny veg mellom Sandeid og Vikedal, med ein 900 meter lang tunnel, stå klar. Deler av dagens fv. 46 blir då gang- og sykkelveg mellom dei to bygdene.