Grensestrid mellom tettsteder

Av

Det bryggjer opp til bråk når politikarane tysdag skal behandla ein søknad frå Trovåg velforeining om å endra kretsgrensa mellom Skjold og Vikebygd slik at ungane på Trovågfeltet får høyra til Skjold skulekrets og dei vaksne Skjold valkrets.