Hyttefolk kranglar om bilvegar

Av

Kjøreveg og parkering ved kvar enkelt hytte eller felles parkeringsplass, bom og gangveg til kvar hytteeigedom? Der står striden mellom hytteeigarane i Ytre Veravika ved Ålfjorden på Tosvoll i Skjold.