Byr på «tunkassar» i staden for «nutkassar»

Av

Mens folk går til fjells for å skriva seg inn i gjesteboka, byr Solveig Hortmann og Anne Sofie Sandvik på same moglegheit på tuna i kommunen.