Bygdefolket har venta i snart 30 år: Får miljøgate til 50 millioner i 2021

Av

Innan 17. mai skal alle detaljplanane vera klare og miljøgata sendast ut på anbod.