Vindmøller i innseilingen til Haugesund

Solvinds foreløpige plan er vindmøller omtrent med samme høyde som utsiramøllene på 66 meter.

Solvinds foreløpige plan er vindmøller omtrent med samme høyde som utsiramøllene på 66 meter.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Jørpeland-selskapet Solvind AS ønsker å bygge to vindmøller på inntil 90 meter på Storøy. De vil bli godt synlige for nærmeste nabo, Haugesund by.

DEL

KARMØY/HAUGESUND: – Vi er stadig på utkikk etter nye områder som egner seg til vindkraft, og Storøy er veldig interessant. De to områdene vi har satt i gang planarbeid for er ikke større enn at det bare er plass til en vindmølle hvert sted.

Størrelsen begrenser også høyden på vindmøllene. De kan maksimalt være 90 meter. Møllene vi ser for oss per i dag vil mest sannsynlig bli på størrelse med dem som er på Utsira (66 meter, red.anm.). De vil hver gi 800 KW, sier Bjørn Hjertenes, styreleder og den ene av Solvinds to eiere. Den andre er Jan Thiessen.

– Storøy ikke vurdert

Foreløpig er det ikke gjort vindmålinger. Solvind baserer sin interesse for Storøy på beregninger av andre vinddata for området.

– De viser at vindforholdene er meget bra, men det vil også være aktuelt å sette i gang vindmålinger etter hvert som prosjektet går framover. Nå får vi se hvilke anmerkninger og momenter som kommer fram etter varslingen av igangsettingen av planarbeidet.

– Karmøy er et nei-område i fylkesdelplanen for vindkraft. Likevel vil dere bygge vindkraftverk på Storøy?

– Den planen har vi kommet med våre klare anmerkninger til. Blant annet gjelder det utvalget av områder som er analysert. Storøy er for eksempel ikke vurdert i hele tatt fordi området er ansett for å være for lite.

– NVE nokså uproblematisk

– Når ser dere for dere en realisering av vindkraftverkene?

– Det er vanskelig å si fordi det er mange ting som spiller inn. Vi får se hvilke utfordringer tilbakemeldingene på den varslede planen byr på. Får vi støtte fra lokalbefolkningen og Karmøy kommune kan vi komme raskt i gang. Vi har i alle fall støtte hos Multiserve på Storøy. Det er deres industriområde vi ønsker å etablere oss på, og de er veldig interessert i å sikre seg stabile vilkår på strømleveranser.

– Hva med NVE? Køen av vindkraftprosjekter de har til godkjenning er ganske lang.

– Jeg tror behandlingen i NVE vil bli nokså uproblematisk i denne saken på grunn av størrelsen på prosjektet, sier Hjertenes.

Ingen politikere Haugesunds Avis snakket med i går kjente til prosjektet. Helga Rullestad (Ap) har vært en markert motstander av vindkraftverk på Karmøy. Storøy kan hun se fornuften i.

– Jeg har hele tiden ment og sagt at vindkraftverk er industri, og et industrianlegg har ingenting i Karmøyheiene å gjøre. Her er det snakk om et område som er regulert til industri allerede, og det må være det rette stedet å plassere vindmøller. Det er også stor forskjell på to og 15 møller, og sånn umiddelbart gjør det prosjektet mer spiselig. Men vi får se hva som kommer av innspill både til varslingen av planarbeidet og når vi får saken til politisk behandling, sier Rullestad.

Tett på Haugesund

Haugesund-ordfører Petter Steen jr. (H) sin umiddelbare personlige mening er at dette høres temmelig voldsomt ut, så tett på Haugesund by.

– Under arbeidet med fylkesdelplanen ga vi klart uttrykk for at Haugesund er uegnet for vindkraft fordi alle alternativer vil ligge for tett på bebyggelsen. Selv om Storøy er i Karmøy kommune, forutsetter jeg som ordfører at Haugesund kommune blir involvert og får uttale seg i et så stort prosjekt tett på byen. Jeg regner med det kommer til å bli et sterkt politisk engasjement i saken.

– Skal være åpne

19. august, tre dager før fristen til anmerkninger for prosjektet går ut, har planutvalget i Haugesund kommune første møte etter ferien.

– Dette dreier seg om fornybar energi, og det skal vi alltid være åpne for.

Foreløpig er prosjektet helt i startfasen, og jeg kjenner ikke mer til vindmølleplanene enn det du har fortalt meg.

Derfor er det vanskelig å uttale seg før planutvalgsmøtet der jeg regner med vi får en orientering om saken, sier Jahn Trygve Urrang (H), leder av planutvalget.

Artikkeltags