STAVANGER: Etter en uke med ankeforhandlinger i Stavanger, var lagmannsretten på overtid da juryen mandag kom tilbake fra sin rådslagning og svarte nei på alle spørsmålene om de overgrep de tre brødrene var tiltalt for mot to 13 år gamle jenter. Alle tre var tiltalt for å ha voldtatt den ene, mens to av dem var tiltalt for å ha begått seksuell handling mot den andre.

– Juryens svar ble mottatt med enorm lettelse hos de tre tiltalte, sier advokat Sverre Hetland, som sammen med Erik Lea og Bjørn André Gulstad var forsvarer for brødrene. Det ble felt adskillige tårer da kjennelsen gikk opp for dem.

– Kunne ikke sjekket grundigere

Juryen sier aldri mer om skyldspørsmålet enn sitt nei-svar, men de tre forsvarerne prosederte alle sammen på at de tre brødrene, som nå er 20, 21 og 25 år gamle, gjorde det de kunne for å forsikre seg om at jentene virkelig var så gamle som de selv utga seg for å være i sin kontakt med dem, både på sosiale medier og da de møttes i brødrenes leilighet sentralt i Haugesund lørdagskvelden 28. mai i fjor.

– Hver gang de spurte, svarte jentene at de var 16 og 18 år gamle. Brødrene så dessuten selv at i alle fall jenta som de hadde frivillig samleie med, både røykte og snuset, drakk både kaffe og øl, og hun valgte utpå kvelden også å ligge over hos de tre brødrene, sier advokat Hetland om de tiltaltes forståelse av den situasjonen som rådet utover kvelden og natten i deres leilighet.

Hadde voksen framtoning

Hetland mener ingen av de tre asylsøkerne fra Syria, med deres manglende lokal- og språkkunnskap, og de kulturelle forskjeller, hadde noen muligheter for å undersøke mer hvor gamle jentene var.

Haugaland tingrett ga også uttrykk for at jenta, som det ble vist videoavhør av, tross sine 13 år har en noe voksen framtoning og slik sett, under gitte omstendigheter som klær og sminke, kunne gitt inntrykk av å være rundt 18 år gammel. Retten la imidlertid avgjørende vekt på at det etter straffelovens forarbeider, påhviler den som har seksuell omgang med mindreårige en svært streng aktsomhetsplikt. Retten viste til tidligere rettspraksis som viser at tiltalte ikke alene kan basere sine vurderinger av alder på jentenes fysiske framtoning og hennes egne opplysninger om alder, at hun gikk på høgskole og arbeidet på Narvesen.

Benedicte Storhaug er bistandsadvokat for jenta. Les hennes kommentarer til dommen her: – Skuffet og lei seg

Grunnlag for erstatningskrav

Under tingrettens behandling av saken mot de tre syrerne, kom det også fram at jenta som brødrene var tiltalt for å ha voldtatt, i mellomtiden også var offer i en ny sak.  Advokat Sverre Hetland mener den nye saken viser jentas klare vilje til å forlede med tanke på egen alder.

De tre fagdommerne godtok juryens kjennelse og løslot de tre tiltalte umiddelbart.

Politiadvokat Brita Lysaker i Sør-Vest politidistrikt bekrefter overfor Haugesunds Avis at det er tatt ut tiltale mot en mann i 20-årene for voldtekt av den samme jenta i august i fjor, tre måneder etter forholdet som de tre syrerne nå er frifunnet for.

De har alle sittet i varetekt i mer enn et år. Dermed er det også grunnlag for erstatningskrav mot staten, men det vil ikke forsvarerne kommentere i dag.

– Det får vi eventuelt komme tilbake til, sier advokat Sverre Hetland.

Omtale av den tingrettsdommen som ble anket: Dømt til 4 år i fengsel