– Skuffet og lei seg

Artikkelen er over 3 år gammel

Den 13 år gamle jenta er skuffet og lei seg etter at de tre mennene som var tiltalt og dømt for å ha voldtatt henne, nå er frifunnet i lagmannsretten.

DEL

HAUGESUND/STAVANGER: Benedicte Storhaug er bistandsadvokat for jenta og møtte henne tirsdag for å forklare frifinnelsen.

– Jenta er skuffet over resultatet og synes det var uventet ut fra det som ble vektlagt i tingretten, sier Storhaug etter å ha møtt sin klient og forklart dommen for henne tirsdag. Også bistandsadvokaten hadde ventet et annet utfall.

LES OGSÅ: Tre syriske brødre frifunnet for å ha voldtatt 13-åring

Hun mener det er klar praksis fra Høyesterett om at det i slike saker ikke er nok å basere seg på barnets utseende og hva hun selv skal ha oppgitt, for å fastslå alder med tanke på lovligheten av seksuelle handlinger.

– Er det tvil, er det alltid en mulighet å avstå, sier Storhaug som finner det underlig om juryen har vektlagt mulige utfordringer med tanke på forskjellig språk og kultur i en slik sammenheng.

– Jeg kan ikke vite hva de har lagt vekt på, men det ble prosedert på slike ting, sier Storhaug.

Juryene gir ikke begrunnelse for sin beslutning, men dersom det er de kulturelle forskjellene, og derigjennom de tre tiltaltes begrensede muligheter til å sjekke jentas alder juryen har lagt vekt på, så er det etablert en ny rettsordning med lavere aktsomhetskrav til utlendinger enn til norske, mener bistandsadvokaten. Det fører igjen til redusert rettsvern for de fornærmede i slike saker, mener hun.

– Ingenting å anke over

Aktor i saken, statsadvokat Oddbjørn Søreide, gjør det klart at det er lite aktuelt å anke avgjørelsen.

– Det er ingen ting å anke over, sier han. Det ligger nemlig i jurysystemet at juryen aldri begrunner sine avgjørelser. Dermed vet heller ikke partene hva flertallet av de ti kvinner og menn har funnet bevist.

– Man kan ikke anke til lagmannsretten fordi man er uening med frifinnelsen. Høyesterett beskjeftiger seg bare med spørsmål om lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffeutmålingen. Når vi ikke vet hvilken lovforståelse juryen har lagt til grunn, kan vi heller ikke anke over en slik vurdering, sier statsadvokaten.

– Påtalemyndigheten respekterer avgjørelsen selv om utfallet ble  et annet enn det vi hadde innstilt på gjennom tiltalen, sier han.

Artikkeltags