OSLO: Tyrvingfeltet ligger i Nordsjøen omtrent rett vest ut fra Haugesund langs sokkelgrensa mot Storbritannia.

Feltet bygges ut med tre brønner på havbunnen som skal kobles til produksjonsskipet Alvheim FPSO på det eksisterende Alvheimfeltet.

– Det er imponerende å se hvordan rettighetshaverne har jobbet med utvikling av Alvheim gjennom flere år. På 15-årsdagen til feltet er det derfor en stor glede for meg å godkjenne nok en utbyggingsplan til et nytt felt i dette området, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Investeringene i prosjektet er beregnet til rundt 6,2 milliarder kroner, og skal anslagsvis bringe med seg 3.300 årsverk gjennom levetiden til feltet.

Prosessert gass fra feltet vil bli transportert via gassrørledningen SAGE (Scottish Area Gas Evacuation). Olje stabiliseres og lagres på Alvheim FPSO i lagertanker, før transport med tankskip til markedet.

Utvider levetiden betydelig

Godkjenningen kommer samme dag som Alvheimfeltet fyller 15 år.

Forventet oppstart av produksjonen er i første kvartal 2025 og operatøren forventer at feltet vil produsere i 15 år.

Utbyggingen av Tyrving vil utnytte den forlengede levetiden rettighetshaverne har planlagt for Alvheimfeltet, øke produksjonen og redusere både enhetskostnadene og CO2-utslippene per fat, står det i en pressemelding fra departementet.

– Det er positivt at rettighetshaverne velger å utnytte eksisterende infrastruktur til å utvikle nye ressurser i et kjent område på sokkelen. En slik utbyggingsløsning forlenger levetiden til viktige felt på norsk sokkel i en tid der Europa virkelig trenger stabile leveranser av olje og gass, sier Aasland.

Forventede utvinnbare ressurser er i utbyggingsplanen beregnet til om lag 4,1 millioner Sm3 oljeekvivalenter.

Det er Aker BP som er operatør for Tyrvingfeltet, som består av utvinningstillatelsene 102 F, 102 G, 036 E og 036 F. De øvrige rettighetshaverne er Petoro AS og PGNiG Upstream Norway AS.

Produksjonsskipet «Alvheim» forlot lørdag morgen Haugesund, etter 707 dager på Aibel.