Equinor har sammen med oljeselskapet Neptune gjort sitt første oljefunn på norsk sokkel i Nordsjøen i år. Selskapet sikter nå mot utvinning over Gudrun-feltet.

Det nye funnet er gjort øst på Sigrun-feltet og ligger ifølge Equinor i nærheten av eksisterende infrastruktur. Funnet anslås å være på mellom 7 og 17 millioner fat utvinnbar olje.

Letedirektør for norsk og britisk sokkel Nick Ashton sier i en pressemelding at ressursene kan realiseres med høy lønnsomhet samtidig som at de kan produsereres med lave CO2-utslipp.

– Foreløpige beregninger viser at vi skal klare å produsere oljen med CO2-utslipp på under 8 kilo per fat, sier Ashton.

Equinor vil nå jobbe videre med mål om å bygge ut og produsere oljen over Gudrun-feltet.

(©NTB)