BEREDSKAP: Innfasingen av de nye helikoptrene er forsinket, men det første kan bli operativt i desember, skriver Aldrimer.no. Ett av AW 101-helikoptrene skal gjennomføre testflyginger ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen i mai, ifølge nettstedet.

Ledelsen ved Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge på Sola har fått beskjed om at de ansvarlige for innfasingen håper helikopteret kan være operativt om åtte måneder.

– Planen er at det første helikopteret går operativt her på Sola i desember i år. Vi håper denne planen holder. Det var en tanke om at AW101 skulle bli operativt fra sommeren av. Men det som for øyeblikket er formidlet til oss, er desember, sier Ståle Jamtli, som er fungerende avdelingsdirektør og sjef for HRS Sør-Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet sier tidspunktet for å sette helikoptrene i drift fortsatt er til vurdering.

«Det pågår et planleggingsarbeid mellom Forsvarsdepartementet ved forsvarssektoren og Justis- og beredskapsdepartementet», skriver senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i en epost til Aldrimer.no. Departementet sier anskaffelsen i hovedsak går bra, inkludert logistikk, treningsløsninger og hangarer. Fire helikoptre er tilgjengelig for Luftforsvaret.