Nytt smittetilfelle i Vindafjord

Etter nyttår er det registrert til sammen seks nye smittetilfeller i Vindafjord – samtlige knyttes til innreise fra utlandet.