Amfi: Langs elva er det fleire stader med amfi som dette som gjer at ein kan koma heilt ned til elva. NVE-ingeniør fortel at tilgangen til elva har vore viktig å ta omsyn til i arbeidet.
Eirin Tjoflot

Flaumsikringsarbeidet byrjar å visa resultat

Førre veke kunne ein lesa at flaumsikringa kostar rundt 15.000 per innbyggar i Odda. Jomar Bergheim i NVE peiker på at det har vore mykje å ta omsyn til.
Av
Publisert