ODDA [Hardanger Folkeblad]: – Etter å ha hatt kommunalt krisemøte i kveld, mener vi at vi har fått en god oversikt, sier ordfører Roald Aga Haug.

På møtet var politiet, Sivilforsvaret, Statens vegvesen, sykehuset, Odda energi, Statkraft, alle etatssjefene i kommunen, rådmann, kommunelege og kommunegeolog.

– Vi har også vært i kontakt med Brigt Samdal i NVE. Han opplyser at det er kraftigere nedbør enn forventet, sier Haug.

SISTE: Rv 13 over Opo bru ble stengt av flommen klokka 22.14.

Båttransport

To veier er stengt, Rv. 13 i Oddadalen mellom Odda og Skare, og Rv. 13 ved Byrkjenes mellom Odda og Tyssedal.

– Vi har beredskapsbåt mellom Odda og Tyssedal. Der går Pilagut frem til klokken 2200, opplyser Haug.

Fra mandag morgen er MS Lindenes satt inn, med første avgang klokken 0600 fra Odda.

– Vegvesenet vil gjøre en ny vurdering mandag morgen, da vil vi få vite om veiene kan åpnes.

 

Ambulanser, sivilforsvar og hjemmesykepleien

I Tyssedal forhåndstapper Statkraft Tysso 2 som har overløp.

– Vi har ambulanse både på Tyssedalsida og sør for stengingen i Oddadalen. Vi har og kontakt med ambulanse i Vindafjord, sier Haug.

Sivilforsvaret har mannskap som er parat til å assistere.

– Vi setter og ut to mann fra Odda kommune, som er ute og følger med på situasjonen i kveld og i natt.

Når det gjelder hjemmesykepleien, organiserer kommunen det slik at dem som bor i Tyssedal, jobber i Tyssedal og tar seg av brukerne der.

For dem som bur på «feil» side av veisperringene, har kommunen kontakt med legevakt både på Voss og i Vindafjord.

Et hus evakuert

– I Røldal har vi en kritisk situasjon knyttet til strømforsyning til vannbehandlingsanlegget. Der kan strømmen bli kuttet, og det kan få konsekvenser for vannforsyningen, opplyser Haug.

På Løyning har vannet gravd ut store masser, og det er skader på broen.

Kommunen har vært og observert broen på Jordal, der det har vært bekymring for store vannmengder.

Et hus i kommunen er evakuert på grunn av truende vannmasser.

– De som bor der har ordnet seg overnatting selv, men vi har avklart at hotell i Odda har rom dersom det skulle bli behov, sier Haug.

Han sier kommunen har blitt kontaktet av bekymrede og fortvilte innbyggere.

Haug sier det er skremmende mye vann enkelte steder søndag kveld.

– Dette er det høyeste nivået vannføringen har vært på siden flommen i 2014.

Tiårsflom i Opo

Ifølge NVE nådde vannstanden i Opo, ved målepunktet Sandvenvatn, nivået for tiårsflom søndag. Det er ennå 19 cm under femtiårsflom.