Stadion-saken ser ut til å gå mot en løsning. Det er bra.

Hele diskusjonen rundt kjøp og salg av aksjer i stadionselskapet ble en underlig og unødvendig runddans. At FKH-AS-et skiftet fra å ville selge aksjene sine for å berge klubbøkonomien, til å ville kjøpe ut kommunen og få ettergitt gjeld, gir et innblikk i en den noe spesielle økonomiske sjangeren fotballøkonomi. Reglene er ikke nødvendigvis de vanlige.

FKH-eiernes kuvending var forståelig utfra frustrasjonen de følte over den framforhandlede prisingen av Haugesund Stadion AS, men løsningsforslaget de kom opp med var som ventet uaktuell for kommunen.

Underveis ble det steile fronter som er uheldig blant partnere, som FKH og Haugesund kommune er i denne saken. Heldigvis var det samtidig vilje til å finne andre løsninger. Nå kjenner ikke offentligheten detaljene i hva man ser ut til å gå for, men som vi har omtalt, ligger det an til FKH slipper å betale 11 millioner i stadionleie for de to siste årene, mot at leieavtalen forlenges med to år til 2036.

Det er i så fall en ordning der kommunen på en måte gir et rentefritt lån til FKH, men også direkte økonomisk støtte: FKH trenger, får vi håpe, en stor stadion å spille på etter 2034, også, og det ville gitt dem noen kostnader utover den avtalte husleieramma som henger sammen med nedbetalingen av stadionlånet.

Så er det mye risiko knyttet til fotballklubber. Blir løsningen som antydet, tar kommunen nå mer av den risikoen på lang sikt. Det kan forsvares siden det er lett å se at med 11 millioner i gjeld fjernet, er faren betydelig mindre for at FKH går på en økonomisk kollaps som kunne gjort at kommunen ble sittende helt uten inntekter fra Haugesund Stadion. Slik sett virker løsningen fair utfra forutsetningene og det gjensidige avhengighetsforholdet. Godt jobba av administrasjon og politikere.

Nå får vi se hvordan det går i bystyret til uka, og om FKH-styrene godtar løsningen. Så vil fortsatt FKH ha en krevende økonomisk situasjon; de må ha en drift som klarer å håndtere husleia. Det har gode og velvillige AS-eiere sørget for tidligere, og det tror vi de klarer igjen. Selvsagt avhengig av at sponsorer støtter opp - og publikum kommer sterkere tilbake.

Dermed kan vi rette blikket mot det som virkelig teller: Lagbygging og sportslige prestasjoner som skaper glede, entusiasme og stolthet som gjør Haugalandet til et enda bedre sted å bo på.

Det er samling i bunn. Nye spillere skal komme. Fredag er det første treningskamp. Peis på!