Bilselger frifunnet for bedrageri

Bilforhandleren burde ha ant at det var ugler i mosen, men er likevel frifunnet for andre gang i lagmannsretten for medvirkning til bedrageri i millionklassen.