Boligprisene holder renten stabil

Norges Banks styringsrente fra 1991-2016. Neste rentemøte: 16. mars 2017.

Norges Banks styringsrente fra 1991-2016. Neste rentemøte: 16. mars 2017. Foto:

Av

Boligprisene er fortsatt den store bekymringen for Norges Bank, som lar styringsrenten stå uendret på 0,5 prosent.

DEL

Full tilgang: H-avis+, eavis og Rix – 5 kr for 5 uker

ØKONOMI: Det var på forhånd bred enighet blant analytikerne om at Norges Bank ikke kom til å røre styringsrenten denne gang. Ekspertene, blant dem Statistisk sentralbyrå, tror at rentebunnen er nådd, men at Norges Bank ikke vil endre renten før i 2019.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sa sentralbanksjef Øystein Olsen etter rentebeslutningen torsdag.

Boligmarkedet – igjen

Det er fremdeles utviklingen i boligmarkedet og mer gjeld hos vanlige folk som veier tungt på vektskålen i rentebeslutningen.

Boligprisene har steget enda mer enn Norges Bank ventet tidligere i høst. Halvparten av befolkningen bor i fylker der boligprisene har steget 10 prosent eller mer i løpet av det siste året.

– Den finansielle ubalansen ser ut til å bygge seg videre opp knyttet til boligprisene og at gjelden øker. Alt i alt mener vi at sårbarheten har økt siden forrige rentemøte, sa Olsen.

– Ferdig med å kutte

Ved å sette ned styringsrenten, ville risikoen øke for at priser og gjeld skyter ytterligere fart. Derfor er det mye som taler for å gå varsomt fram i rentesettingen, mener Norges Bank. Det er også knyttet usikkerhet til hva slags virkning en lavere rente vil få.

– Dagens beslutning understøtter vårt syn om at Norges Bank er ferdige med å kutte renten, men at styringsrenten blir liggende på dagens nivå i lang tid fremover, heter det i en kommentar fra DNB.

Nordea mener varselet om at styringsrenten trolig vil være stabil framover, er et tydelig signal om at Norges Bank er svært bekymret over utviklingen i boligmarkedet. Heller ikke Nordea tror det blir noen rentekutt på en stund.

– Norges Bank er mye lenger unna å kutte renten enn rentebanen antyder, skriver banken i en kommentar.

Langsom bedring i økonomien

Samtidig skriver Norges Bank at det er litt større sannsynlighet for at renten settes ned enn opp det nærmeste året.

Utvikling som isolert sett taler for rentekutt, er muligheten for at prisveksten vil bli liggende under målet på 2,5 prosent over tid. Et annet hensyn er høy arbeidsledighet.

Aktiviteten i norsk økonomi tar seg noe langsommere opp enn vi ventet i september, påpekte Olsen.

Skjerper buffer-krav

Økningen i boligprisene og i folks gjeld gjør det også nødvendig å styrke bankene, mener Finansdepartementet. Fra årsskiftet 2018 økes derfor kravet til såkalt motsyklisk kapitalbuffer fra 1,5 til 2 prosent.

Dette er et krav om at bankene skal ha reserver i bakhånd for dårligere tider. Målet er at de skal stå bedre rustet til å håndtere utlånstap. Det i sin tur vil dempe faren for at bankene skal redusere utlånsvirksomheten i nedgangstider.

Sentralbanksjefen mener imidlertid at det ikke er grunn til å bekymre seg over bankene nå. Han viser til at bankene allerede har tilpasset seg en skjerping fra 1 til 1,5 prosent.

– De oppfyller i hovedsak gjeldende krav og har god lønnsomhet for tiden. bankene står godt rustet med tanke på fremtidige krav, mener Olsen

Artikkeltags