– Jeg hadde godt av å komme i fengsel

Karmøymannen var dømt til tre år i fengsel for omfattende økonomisk kriminalitet. Han fortsatte i samme lei også etter at han hadde fått sin dom.