Boligprisene faller for fjerde måned på rad. Den negative trenden i Oslo har spredt seg til resten av landet, ifølge Eiendom Norge.

Boligprisene i Norge steg 1,2 prosent i august. Justert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,4 prosent, viser de siste tallene fra Eiendom Norge. Fortsatt står det verst til i Oslo, men nytt nå er at den nedadgående prisutviklingen har festet seg også i boligmarkedet ellers i landet.

– En stigning nominelt på 1,2 prosent ser kanskje ikke så verst ut, men til august å være, er det en svak utvikling. Og den kommer etter flere svake måneder, sa administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge da han presenterte boligprisutviklingen for august tirsdag formiddag.

August er normalt den nest sterkeste måneden i boligmarkedet etter januar.

Historisk fall i Oslo

Fasiten er at den svake utviklingen gjør seg gjeldende i hele landet, men også i Oslo, hvor augustprisene falt for første gang siden Eiendom Norge startet sin månedlige priskartlegging for 14 år siden. Prisene falt 0,3 prosent i Oslo, mens utviklingen var aller svakest i Kristiansand og Sandnes med et fall på 0,6 prosent. Best gikk det i Drammen, hvor prisene steg med 1 prosent i august

Nordea Markets anslår at Oslo-prisene kommer til å falle ytterligere 5–8 prosent i år, slik at boligene i hovedstaden går for gjennomsnittlig 10–15 prosent mindre ved utgangen av året enn ved inngangen til året. På landsbasis anslår Nordea Markets en flat eller svakt positiv vekst de eneste månedene.

Dreyer er usikker på om den nasjonale utbredelsen skyldes en smitteeffekt fra Oslo-markedet som følge av medieomtalen, eller om det er blitt vanskeligere å få boliglån.

Saken fortsetter under bildet.

 

– Vi har nå fall i prisene for fjerde måned på rad, og før det hadde vi to måneder med flat utvikling. Det betyr at vi har lagt bak oss seks måneder med svak eller moderat boligprisutvikling, sa Dreyer.

Veksten i boligprisene de tolv siste månedene er fortsatt positiv, men bare på 3,1 prosent. Boligmeglerne venter prisfall også i årets siste fire måneder. Dreyer konkluderer derfor med at boligprisene mest sannsynlig vil være lavere ved utgangen av året enn ved starten av det.

Strengere forskrift

– Vi tror boliglånsforskriften har hatt en klar effekt, og bidratt til å kjøle ned markedet også utenfor hovedstaden. Nå er det viktig å sørge for at forskriften ikke får uønsket stor effekt, sier Dreyer.

I forskriften stilles det strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærbolig i Oslo. Etter den nye forskriften øker kravet til 40 prosent. I resten av landet forblir kravet 15 prosent. Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener medieomtalen har forsterket den negative trenden.

– Mye at dette skyldes trolig sprikende påstander fra «forståsegpåere» gjennom hele sommeren om hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor. Vi tror også at den negative utviklingen vi har sett i Oslo-markedet har gitt ringvirkninger i andre deler av landet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i NEF. (ANB-NTB)

Fakta om reglene for å få boliglån i Norge

  • Forskriften trådde i kraft 1. januar 2017 og skal gjelde ut juni 2018. Det gjelder spesielle regler for Oslo.
  • For hele landet:
  • Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året.
  • Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkapital ved kjøp av primærbolig.
  • Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, mot tidligere 70 prosent.
  • Rammelån kan ikke gis når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi, mot tidligere 70 prosent.
  • Bankenes mulighet for å gjøre unntak fra kravene opprettholdes til å gjelde maks 10 prosent av bankenes innvilgede lån.
  • For Oslo gjelder dette i tillegg:
  • Det kreves minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig.
  • Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene begrenses til å gjelde maks 8 prosent av bankenes innvilgede lån. (Kilde: DNB Markets, Finansdepartementet)