Vil selge Fagerheim, Flotmyr og Breidablik til private

Høyre legger opp til mer overskudd og mindre lånegjeld enn rådmannen. Partiet vil blant annet legge ned barnehagene St. Olav og Sagatun, og ønsker samtidig å selge Flotmyr, Breidablik-høyden og Fagerheim til private.

VIL SELGE UNNA: Høyre og Jarle Utne-Reitan vil selge boligtomter og kommunale bygg, for å hindre at lånegjelden blir like stor som rådmannen foreslår. FOTO: Alf-Robert Sommerbakk

VIL SELGE UNNA: Høyre og Jarle Utne-Reitan vil selge boligtomter og kommunale bygg, for å hindre at lånegjelden blir like stor som rådmannen foreslår. FOTO: Alf-Robert Sommerbakk

DEL

Lei av å ikke kunne lese alt fra Haugesunds Avis? Få full digital tilgang i to måneder for 99 kroner!

HAUGESUND: Onsdag legger politikerne fram sine forslag til budsjett- og økonomiplan for 2017-2020.

Høyre mener rådmannen legger opp til for lave overskudd i sitt forslag. Partiet mener også at investeringplanen til rådmannen legger opp til for stor lånegjeld.

Høyre foreslår derfor en salgsplan, som skal begrense økt lånegjeld:

1. Selge ut hele Fagerheim og Flotmyr feltvis til private utbyggere.

2. Selge Breidablikhøyden.

3. Selge Skåreheimen.

4. Selge Stølen.

- Inntektene fra disse salgene kan brukes som egenkapital ved bygging av nye skolebygg, i tråd med nylig vedtatt skolebruksplan, forklarer gruppeleder Jarle Utne-Reitan.

Det største oposisjonspartiet skreller også av rundt 100 millioner kroner av rådmannens forslag til Haraldsvang skole.

- Haraldsvang planlegges for en trinnvis utbygging, og dette er i tråd med vedtatt skolebruksplan. Skåredalen og Gard må sikres nye modulbygg. Samlet sett gir dette lavere investeringer til skolebygg enn det som ligger i rådmannens forslag, kommenterer Utne-Reitan.

Rådmannen har lagt inn 20 millioner til Gard og Skåredalen. Høyre plusser på ti millioner.

Utne-Reitan og gjengen vil også skrinlegge vedtatt riving og nybygg av Sagatun barnehage.

Partiet vil legge ned barnehagene Sagatun og St. Olavs barnehage.

- Det er galskap å bruke over 40 millioner kroner på en kommunal barnehage når vi har private og foreldreeide barnehager som har over 150 ledige barnehageplasser. I tillegg kommer overkapasiteten i våre nabokommuner. Vi stanser utbyggingen og ber om en interkommunal barnehagebruksplan som skal sørge for en koordinert kapasitetsutbygging i vårt felles bo- og arbeismarked, skriver Utne-Reitan i sitt forslag til budsjett- og økonomiplan.

Hva så med svømmehall? Den kan ikke kommunen finansiere alene, mener Høyre. Partiet foreslår at kommunen gir et anleggsbidrag på 30 millioner kroner i 2018.

- Vi ønsker at byen skal bygge svømmehall i samarbeid med private utbyggere, eller én eller flere idrettsklubber. Gjerne som et sameie med kommunen. I Haugesund har vi svært gode erfaringer med at idrettsklubber drifter sine egne anlegg. I Høyres alternative budsjett er det satt av 30 millioner kroner som et anleggsbidrag til et slikt samarbeid. Vi håper det vil utløse engasjement og kreativitet i idrettsrådet og hos private utbyggere eller idrettsklubber som ønsker seg nytt basseng.

Artikkeltags