Vil selge Fagerheim, Flotmyr og Breidablik til private

VIL SELGE UNNA: Høyre og Jarle Utne-Reitan vil selge boligtomter og kommunale bygg, for å hindre at lånegjelden blir like stor som rådmannen foreslår. FOTO: Alf-Robert Sommerbakk

VIL SELGE UNNA: Høyre og Jarle Utne-Reitan vil selge boligtomter og kommunale bygg, for å hindre at lånegjelden blir like stor som rådmannen foreslår. FOTO: Alf-Robert Sommerbakk

Høyre legger opp til mer overskudd og mindre lånegjeld enn rådmannen. Partiet vil blant annet legge ned barnehagene St. Olav og Sagatun, og ønsker samtidig å selge Flotmyr, Breidablik-høyden og Fagerheim til private.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

HAUGESUND: Onsdag legger politikerne fram sine forslag til budsjett- og økonomiplan for 2017-2020.

Høyre mener rådmannen legger opp til for lave overskudd i sitt forslag. Partiet mener også at investeringplanen til rådmannen legger opp til for stor lånegjeld.

Høyre foreslår derfor en salgsplan, som skal begrense økt lånegjeld:

1. Selge ut hele Fagerheim og Flotmyr feltvis til private utbyggere.

2. Selge Breidablikhøyden.

3. Selge Skåreheimen.

4. Selge Stølen.

- Inntektene fra disse salgene kan brukes som egenkapital ved bygging av nye skolebygg, i tråd med nylig vedtatt skolebruksplan, forklarer gruppeleder Jarle Utne-Reitan.

Det største oposisjonspartiet skreller også av rundt 100 millioner kroner av rådmannens forslag til Haraldsvang skole.

- Haraldsvang planlegges for en trinnvis utbygging, og dette er i tråd med vedtatt skolebruksplan. Skåredalen og Gard må sikres nye modulbygg. Samlet sett gir dette lavere investeringer til skolebygg enn det som ligger i rådmannens forslag, kommenterer Utne-Reitan.

Rådmannen har lagt inn 20 millioner til Gard og Skåredalen. Høyre plusser på ti millioner.

Utne-Reitan og gjengen vil også skrinlegge vedtatt riving og nybygg av Sagatun barnehage.

Partiet vil legge ned barnehagene Sagatun og St. Olavs barnehage.

- Det er galskap å bruke over 40 millioner kroner på en kommunal barnehage når vi har private og foreldreeide barnehager som har over 150 ledige barnehageplasser. I tillegg kommer overkapasiteten i våre nabokommuner. Vi stanser utbyggingen og ber om en interkommunal barnehagebruksplan som skal sørge for en koordinert kapasitetsutbygging i vårt felles bo- og arbeismarked, skriver Utne-Reitan i sitt forslag til budsjett- og økonomiplan.

Hva så med svømmehall? Den kan ikke kommunen finansiere alene, mener Høyre. Partiet foreslår at kommunen gir et anleggsbidrag på 30 millioner kroner i 2018.

- Vi ønsker at byen skal bygge svømmehall i samarbeid med private utbyggere, eller én eller flere idrettsklubber. Gjerne som et sameie med kommunen. I Haugesund har vi svært gode erfaringer med at idrettsklubber drifter sine egne anlegg. I Høyres alternative budsjett er det satt av 30 millioner kroner som et anleggsbidrag til et slikt samarbeid. Vi håper det vil utløse engasjement og kreativitet i idrettsrådet og hos private utbyggere eller idrettsklubber som ønsker seg nytt basseng.

Artikkeltags