Økte inntektene med 40 prosent i fjor

2019 ble et godt økonomisk år for Karmsund Havn, med overskudd på 37,4 millioner kroner. Det interkommunale selskapet hadde ved nyttår 191 millioner kroner i egenkapital.